KazakhRussianEnglish (United Kingdom)

 

Номер охранного документа, дата, № бюл., год публикации

 

Патент КНР № CN 101999006 В от 24.04.2013

Номер заявки дата приоритета

 

ZL 200880128604.7 18.09.2008

Наименование изобретения, МПК

 

Alloy «Kazakhstanski» for reducing and doping steel

 

Технический результат

 

 

Правообладатель РГП НЦ КПМС РК