Миссиясы:

Қазақстанның так-кен-металлургия саласының тұрақты дамуын қамтамасыз етуде қаражатына орай ғылыми негіздеме құру, ТКМК мемлекеттік реттеуде ғылыми жетекшілік ету мен бәсекеқабілетті технологияларды дайындау және оларды жүзеге асыру.

Көзқарасы:

 

Отандық ғылым мен экономиканың бәсекеге қабілеттілігі деңгейін көтеруді және Қазақстанның әлемдік көшбасшылар санатына енуін қамтамасыз ете отырып, халықаралық инновациялық ортаға бірігу.

 

President_kz ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ